De Beroepentuin

De kortste route naar betaald werk!

Utrecht

Voor iedereen een kans

Inzicht krijgen door in de praktijk opdrachten uit te voeren.

Gemeente Utrecht

Groen licht na een geslaagde pilot

Nadat in december 2019 groen licht werd gegeven voor deze pilot in Overvecht zijn de voorbereidende handelingen gestart en werden deze wekelijks afgestemd in een werkgroep waarin vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, de Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht en de Beroepentuin Nederland participeerden. Deze samenwerking verliep voorspoedig en met gebruikmaking van de gezamenlijke netwerken werd een solide basis gelegd voor de pilot en een eventuele voortzetting van het concept Beroepentuin Utrecht in de nabije toekomst. 

Na een inventarisatieronde langs de ondernemers in januari 2020 van het industrieterrein in Overvecht is er gekeken naar de vraag van de ondernemers en op basis daarvan is besloten om voor de pilot de volgende leerlijnen op te zetten in de Beroepentuin Utrecht.

 1. Assistent monteur Zonnepanelen 
 2. Assistent monteur Elektrotechniek 
 3. Assistent Loodgieten 
 4. Infra medewerker en Assistent Timmerman
cijfers

Start Beroepentuin Utrecht

0

aan het werk gekregen

0

Verschillende trajecten

0

Bedrijven als partner aangesloten

Aanvankelijk zou de pilot starten per 1 maart 2020, maar omdat er begin maart een breed wervingsevent werd gehouden voor de bouw- en technieksectoren (Bouw=Wouw), is besloten de pilot pas te starten op 16 maart. Tijdens dat event, dat werd bezocht door meer dan 150 mensen, meldden zich ruim voldoende potentiële kandidaten (30) aan voor de pilot Beroepentuin. Echter op 13 maart kondigde premier Rutte verregaande maatregelen aan in verband met de Coronacrisis en werd de pilot on-hold gezet tot nadere orde. 

Op 29 juni 2020 was de feestelijke opening aan de Gageldijk van de Beroepentuin Utrecht. Deze dag werd opgevrolijkt door de komst van de wethouder van werk en inkomen mevr. Voortman. Nadat mevrouw Voortman lof had uitgesproken over het initiatief van de Beroepentuin opende ze uiteindelijk De Beroepentuin Utrecht officieel. Hierna gingen de kandidaten en de leermeesters gelijk van start.

De opleiding van de kandidaten verloopt vooralsnog voorspoedig en het ziet er nu naar uit dat het merendeel na een stage/proefplaatsing binnenkort de eindstreep gaat halen en regulier aan het werk gaat in een betaalde baan.

Beroepentuin

Hoe gaat het in z'n werk?

Stap 1.

Beroepsoriëntatie

Wanneer de kandidaat van start gaat bij de Beroepentuin zullen zij zich eerst gedurende de eerste twee weken zich oriënteren in een aantal beroepen. Hierdoor kunnen ze in de praktijk kennismaken met deze beroepen en zo komen ze er al snel achter wat hen het meest aanspreekt. Hierna volgt een verdieping in de gekozen leerlijn.

Stap 2.

Beroepsverdieping

Na deze twee weken maken de kandidaten een keuze en gaan ze zich gedurende zes weken verdiepen in de gekozen leerlijn. Tijdens deze beroepsverdieping krijgen ze de benodigde werknemersvaardigheden en technieken aangeleerd door ervaren leermeesters en praktijkbegeleiders.

Zodra de kandidaten deze benodigde vaardigheden en technieken onder de knie hebben (soms is dat al na enkele weken) zijn ze klaar om aan de slag te gaan bij een werkgever. Hier kunnen zij nog minimaal een maand proeftijd doorlopen om zo de nog ontbrekende kennis en vaardigheden in de praktijk aan te leren. Als deze periode succesvol is verlopen hebben de kandidaten genoeg kennis om als assistent Monteur dit vak uit te voeren en zullen zij zicht hebben op een arbeidscontract.

Werkgevers en werknemers kunnen kiezen voor een BBL-traject en hierdoor kan de kandidaat doorgroeien tot een taakvolwassen medewerker en/of specialist.

Stap 3.

Technisch Assessment op maat (4 dagen /8 dagdelen)

Werkgevers en brancheorganisaties willen vaak weten wat een beoogde werknemer in zijn of haar mars heeft. Men gaat in de assessment de diepte in voor 4 tekortberoepen/leerlijnen en stelt vast welk niveau de kandidaat heeft in een specifiek technisch beroep.

De BTN focust zich in de assessment op technische beroepen waar ook de komende jaren de meeste vraag naar is, zoals (1) elektrotechniek, (2) loodgieterswerk, (3) montage zonnepanelen en (4) timmer- en infrawerk. Aan elk van de hierboven genoemde 4 richtingen wordt een volledige dag/2 dagdelen besteed.

Beoogd resultaat: Het verkrijgen van inzicht in wat een beoogde kandidaat/werknemer in zijn of haar mars heeft. Deze wordt beoordeeld op basis technische vaardigheden, vaktechnisch inzicht. persoonlijk vaardigheden, houding, motivatie en functioneren.

Stap 4.

Oriëntatie en Geschiktheidsassessment (2dagen / 4 dagdelen)

Er is een steeds groter wordende groep van potentiële zijinstromers, die serieus een overstap naar de techniek overwegen omdat dit baanzekerheid en een goed inkomen kan bieden, maar er nog niet 100% zeker van zijn of zij wel geschikt zijn voor een technische functie. Deze kandidaten kunnen deelnemen aan een Oriëntatie/Geschiktheidsassessment. Als je nog nooit zonnepanelen hebt gemonteerd heb je daar vaak niet het juiste beeld en gevoel bij. Uit een dergelijke assessment kan naar voren komen dat je geknipt bent voor een dergelijke of een andere functie.

Dit assessment wordt afgesloten met een evaluatierapport en advies. De BTN focust in dit assessment op technische beroepen waar ook de komende jaren de meeste vraag naar is, zoals elektrotechniek, loodgieterswerk, montage zonnepanelen, timmer- en infrawerk, de zogeheten technische tekortberoepen.

in contact komen

Resultaat voor iedereen

Wilt u meer weten over de Beroepentuin Utrecht? Neemt u dan contact met ons op via info@deberoepentuin.nl of via onze Projectleider Utrecht dhr. Ersoy via 06 – 1489 7476.

De kandidaten krijgen, door in de praktijk diverse opdrachten uit te voeren, inzicht en een beter beeld bij de hierboven genoemde technische leerlijnen. Dit traject zorgt ervoor dat de kandidaat beter begrijpt wat het werken in de techniek inhoudt.

Bekijk hier onze nieuwsbrieven
Partners Den Haag

Mede mogelijk gemaakt door:

Op de hoogte blijven

De Beroepentuin
maakt het verschil

  Geïnteresseerd in nieuwsberichten van:

  Wat kan de bezoeker verwachten van de nieuwsbrief? Wekelijks nieuwe trajecten, lorem ipsum dolar sit amet.

  Utrecht

  Nieuws.

  • dave
  • Posted by dave

  Om de website goed te laten werken maken wij gebruik van cookies.