De partners & sponsoren

Onze samenwerkingen

Onderwijsinstellingen

De Beroepentuin werkt samen met gerenommeerde opleidingsinstituten, zoals het Albeda en Zadkine. Als je na de korte opleiding bij de Beroepentuin door wilt leren voor een bepaald beroep dan bieden deze onderwijsinstellingen vervolgtrajecten aan, via Albeda of Zakine.

Deze BBL-trajecten duren in de regel een jaar en vaak krijg je naast je werk één dag per week les. Het hangt van jouw motivatie en aanleg af hoe ver je kan doorgroeien. Daarnaast zijn we ook gaan samenwerken met de Horizon, een school die aangepast onderwijs geeft aan jongeren met multi-disciplinaire problematiek.

Gespecialiseerde bedrijven

Voor alle talenten geldt dat zij ooit begonnen met de basisvaardigheden en kennis. Door bij De Beroepentuin in te stappen, krijg je directe aansluiting met vervolgopleidingen. Voor bepaalde beroepen werken wij nauw samen met gespecialiseerde partners. De Beroepentuin gaat binnenkort ook samenwerken met gespecialiseerde partners in onder andere de zorg, horeca en dienstverlening.  Ons aanbod aan leergangen wordt in in de loop van 2019 uitgebreid.

Overheden

De Beroepentuin werkt ook nauw samen met diverse overheden, van ministeries tot aan lokale overheden. Sinds 2019 heeft de Beroepentuin een samenwerkingsverband met het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Vaak zijn die overheden tevens opdrachtgevers als het om mensen gaat die een uitkering krijgen. Wij werken samen met de regiogemeenten in het Rijnmondgebied, maar ook in de regio Den Haag werken we nauw samen met partners. En sinds kort werken wij ook samen met de gemeente Utrecht, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardinge en de gemeente Maassluis. Ook buiten de genoemde regio’s staan voor de komende jaren samenwerkingsinitiatieven op stapel.

Brancheorganisaties

Maar de Beroepentuin werkt ook nauw samen met bedrijven uit de genoemde 8 sectoren. Deze bedrijven nemen kandidaten van ons af, verzorgen delen van het praktijkonderwijs, stellen materiaal en gereedschap ter beschikking en treden dus vaak op als sponsor. Daarnaast werkt de Beroepentuin nauw samen met brancheorganisaties uit genoemde sectoren. Goede voorbeelden hiervan zijn OTIB, Techniek Nederland en Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking (OOM). Met andere brancheorganisaties zijn samenwerkingsverbanden in de maak.

Maatschappelijke instellingen

Ook maatschappelijke instellingen hebben belangstelling getoond voor de Beroepentuin en zij sponsoren ons initiatief en zonder  hun hulp hadden wij geen vliegende start kunnen maken. Goede voorbeelden hiervan zijn het Social Impact Fonds Rotterdam en de Startfoundation.

Dienstverlening partners Horeca partners Zorg partners Logistiek partners

Mede mogelijk gemaakt door:

De Beroepentuin maakt het verschil!

Doet u mee?

Nieuwsbrieven!