Officiële opening van de Rotterdamse Beroepentuin!

Opening Rotterdamse Beroepentuin

Op 17 december 2018 is De Beroepentuin officieel geopend door de Rotterdamse wethouder Richard Moti. De opkomst was hoog en een aantal sprekers benadrukten het belang van het in rap tempo geschikt maken van werknemers met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is in essentie de kerntaak van De Beroepentuin. Het gaat sinds pakweg anderhalf jaar weer goed met de economie en er is veel vraag bij ondernemers naar werknemers vooral in de bouw, techniek, energietransitie, vervoer en logistiek. 

Werkeloosheid in Rotterdam

Ook in de regio Rotterdam kunnen veel vacatures in die sectoren momenteel niet vervuld worden waardoor kansen worden gemist. Henk van der Beek, oud-voorzitter van MKB Rotterdam en een van de initiatiefnemers van de Beroepentuin, benadrukte dat er in deze regio nog veel mensen aan de kant staan die in relatief korte tijd geschikt te maken zijn voor een groot aantal beroepen, zoals bijvoorbeeld monteur zonnepanelen of ijzervlechter. De Beroepentuin wil de komende 4 jaar minimaal 2.000 kandidaten op deze wijze versneld gaan opleiden en aan een betaalde baan helpen.

Het traject

Na een korte beroepsoriëntatie van maximaal 2 weken kunnen kandidaten kiezen uit tal van verschillende overwegend technische beroepen waar veel vraag naar is. Aansluitend volgt een intensief leertraject onder begeleiding van ervaren leermeesters en coaches en zodra kandidaten de benodigde basisvaardigheden onder de knie hebben (soms is dat al na enkele weken) gaan ze allemaal in een reguliere baan aan de slag bij een werkgever. Zij leren zo de nog ontbrekende kennis en vaardigheden in de praktijk. Klik hier voor meer informatie.

Het resultaat

Nu al zijn er goede resultaten met deze werkwijze geboekt en onlangs heeft een groep van 25 statushouders na een leertraject van 2 maanden een betaalde baan gekregen, ondanks taalachterstanden. In de Beroepentuin worden niet alleen basisvaardigheden en basiskennis aangeleerd, maar ook wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, veilig (samen) werken, vaktaal en dergelijke. Het grote voordeel van de Beroepentuin is dat kandidaten het hele jaar door kunnen instromen in een breed pallet van functies, dat men wordt klaargestoomd voor een functie die echt bij hen past en een betaalde baan gegarandeerd is.

Connie Baldert van Balvert Bewapening en Ron Bakker van Solar Support benadrukten dat deze formule nu al vruchten afwerpt en dat samen met de brancheorganisaties wordt toegewerkt naar het grootschaliger gaan uitrollen van het concept van de Beroepentuin. Werk is er volop en de komende jaren staat ook de grootschalige landelijke energietransitie centraal waarvoor alleen al in de Rotterdamse regio vele honderden monteurs nodig zullen zijn.

Hiretime

Werkgevers zitten te springen om gemotiveerde werknemers met o.a. technische affiniteit en worden via de Beroepentuin al in een vroegtijdig stadium ook via een speciaal ontwikkelde app van Hiretime in contact gebracht met de kandidaten in opleiding. Kandidaten kunnen zich met audiovisuele middelen presenteren en hun vaardigheden en belangstelling tonen. Vacatures van werkgevers worden gelinkt met de kandidaten.

Henk vd Beek de beroepentuin  sparta rotterdam en de beroepentuin  Moti en de beroepentuin

Sparta Rotterdam

Niet alleen werkgevers zien de filosofie achter de Beroepentuin zitten, maar ook voetbalclub Sparta wil in 2019 een 60-tal jongeren uit Rotterdam-West een kans geven via deze leergang benadrukte algemeen directeur van Sparta de heer Manfred Laros. De oudste betaalde voetbalclub van ons land wil op deze wijze een bijdrage gaan leveren aan sociale stimulering van hun thuisbasis. Deze jongeren doen nu al in en rondom het stadion klusjes en kunnen via de beroepsoriëntatie van de Beroepentuin een keuze maken voor een vak met toekomstperspectief. Sparta is de eerste voetbalclub van Nederland die een dergelijk initiatief actief ondersteunt. De samenwerking verliep zo voorspoedig dat er onlangs voor gekozen is de Beroepentuin te verhuizen naar het Sparta Stadion waar ook andere (lees niet technische beroepen) verzorgd kunnen worden.

Opleiding

De Beroepentuin realiseert zo een snelle, zeer laagdrempelige basisopleiding tot maximaal niveau 1 met de optie tot het behalen van het VCA veiligheidsdiploma en werkt hierbij nauw samen met gerenommeerde opleidingsinstituten en in die zin zijn de leertrajecten complementair te beschouwen. Kandidaten die bij werkgevers worden geplaatst hebben, indien dat nodig is voor die functie, de mogelijkheid een zogeheten BBL-traject te volgen en dat komt in de praktijk neer op 4 dagen per week werken en 1 dag per week (theoretisch) bijgeschoold worden. Jack de Jong van het Albeda College en Marloes de Vries van het Zadkine onderstreepten de positieve samenwerking met de Beroepentuin op dit vlak tot nu toe en er zijn legio kansen elkaar aan te vullen.

Wethouder

Tenslotte gaf wethouder Moti het belang van dit soort initiatieven aan. In Rotterdam zitten nu ruim 38.000 personen in de bijstand en het college van B. en W. heeft de doelstelling om binnen 4 jaar minimaal 8.000 mensen van de bijstand naar een betaalde baan te begeleiden. Wat hem het meest aanspreekt in het innovatieve concept van de Beroepentuin is dat mensen verder ontwikkeld worden, nieuwe vaardigheden leren en een nieuwe koers in hun leven kunnen inslaan in een richting met toekomstperspectief. Daarna verrichtte hij de officiële openingshandeling door het logo van de Beroepentuin te onthullen en werden 2 statushouders tenslotte door Henk van der Beek in het zonnetje gezet. 

Mede mogelijk gemaakt door:

De Beroepentuin maakt het verschil!

Doet u mee?

Nieuwsbrieven!