Back

Duurzaam aan het werk in de Energietransitie!

Het consortium dat het EFRO project De Beroepentuin Utrecht 2.0 uitvoert, bestaat uit De Beroepentuin (locatie Utrecht) als penvoerder en Metechnica en ROC Midden Nederland als partners. Zij hebben gezamenlijk het initiatief voor het project genomen. De betrokken partners hebben voor de uitvoering van het project een samenwerkingsovereenkomst opgesteld

De Beroepentuin wil met De Beroepentuin Utrecht 2.0 – nog meer dan nu – bijdragen aan het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt en het verlagen van de werkeloosheid in Utrecht. Dit wil de Beroepentuin te Utrecht doen door middel van opschaling en het aanbieden van meer beroepsrichtingen in de energietransitie beroepen, waardoor nog meer werkzoekenden kunnen worden begeleid naar een duurzame betaalde baan in de toekomstige tekort beroepen. Metechnica en ROCMN delen deze ambitie; dat studenten/kandidaten succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt. 

De hoofddoelstelling van het project luidt dan ook;

Het verkleinen van de mismatch op de (technische)arbeidsmarkt in Utrecht middels het door ontwikkelen van een innovatief leer/werkconcept gericht op het opleiden en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan in de techniek

Om de website goed te laten werken maken wij gebruik van cookies.